RODO

Separator

ZASADY PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W VENITA DYSTRYBUCJA EPART-KARCZMA WIEJSKA

Szanowni Państwo

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], przedstawiamy poniżej informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych.

Venita Dystrybucja Epart dokłada wszelkich starań aby chronić prywatność naszych klientów, dostawców i wszystkich osób i instytucji współpracujących z nami lub korzystających z naszych usług. W celu zgodnego z prawem rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych, przyjmujemy ten dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Państwu w związku z ich przetwarzaniem.

JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Dane osobowe- dane osobowe która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych. Niniejsza polityka wyjaśnia w jaki sposób korzystamy z powierzonych nam przez Państwa danych osobowych.
RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Państwo/Państwa- każda osoba fizyczna z którą wiąże nas współpraca w dziedzinie realizacji naszej działalności i której dotyczy polityka prywatności firmy Venita Dystrybucja Epart.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOGĄ SIĘ PAŃSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAC W TEJ SPRAWIE

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Venita Dystrybucja Epart
43-215 Jankowice
ul Żubrów 112
NIP 638 130 85 53

Oznacza to,że firma Venita Dystrybucja Epart decyduje jak i w jakich celach Państwa dane osobowe, które nam Państwo przekazali są przetwarzane. Chcemy aby Państwo wiedzieli, że dokładamy wszelkich starań aby dane nam powierzone były bezpieczne. Nie udostępniamy odpłatnie powierzonych nam danych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami wykorzystując poniższe dane kontaktowe;
karczma@epart.eu
ewa@epart.eu
tel 605 224 907

JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE I W JAKIM CELU

W związku z prowadzona przez firmę Venita Dystrybucja Epart działalnością gospodarczą przetwarzamy dane osobowe różnych osób w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO.

1. W związku z prowadzeniem działalności handlowo usługowej pod marką Karczma Wiejska, Państwa dane mogą być przetwarzane;

1.1 w celach realizacji zamówionej przez Państwa usługi gastronomicznej, należytego jej wykonania, rozwiązania umowy o jej wykonanie lub innych czynności niezbędnych do realizacji zamówionej przez Państwa usługi:
a) przyjmując za podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przepis: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) przyjmując następującą długość okresu przetwarzania:
– do czasu zakończenia zamówienia/usługi, a po tym czasie – w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową (np. zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub związanych z zapłatą powstałej należności wynikającej ze zrealizowaniem zamówionej usługi/zamówienia),

1.2 w celach komunikacji związanej ze złożeniem zamówienia telefonicznego na rezerwację lub usługę;
a) przyjmując za podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przepis: art. 6 ust. 1 lit. b) lub lit.(f) RODO,
b) przyjmując następującą długość okresu przetwarzania:
– do czasu zakończenia realizacji zamówienia/usługi, a po tym czasie – w innych zgodnych z prawem celach, związanych z usługą (np. zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z zapłatą powstałej należności wynikającej ze zrealizowaniem zamówionej usługi/zamówienia),
– przez okres prowadzonej komunikacji, nie później niż do złożenia skutecznego sprzeciwu,

1.3 w pozostałych celach realizowanych w ramach tzw. uzasadnionego interesu Administratora Danych:
a) przyjmując za podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przepis: art. 6 ust. 1 lit.(f) RODO,
b) przyjmując następującą długość okresu przetwarzania – do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu.

2. Venita Dystrybucja Epart przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa bądź pozyskane z innych źródeł (zgodnie z prawem i na własne potrzeby), stanowiących co do zasady źródła publiczne, jak rejestr KRS czy CEIDG. 

3.W ramach wchodzących w grę podstaw prawnych przetwarzania Państwa danych osobowych, zgodnie z pkt. 1.1 , 1.2 i 1.3 powyżej, Venita Dystrybucja Epart może przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji,
numer telefonu, adres e-mail,płeć, dane transakcyjne (szczegóły dotyczące płatności za nabywane produkty, usługi oraz szczegóły zawartej umowy),dane komunikacyjne (informacje o prowadzonej komunikacji)
Informacja związane z korzystaniem z portalu społecznościowego lub komunikacyjnego.
Dane wrażliwe takie jak na przykład informacje o uczuleniu na produkty lub preferencje żywnościowe, wiek uczestników imprezy, płeć- potrzebne do realizacji zamówionej usługi gastronomicznej i udzielane są dobrowolnie przez zamawiającego usługę w celu realizacji usługi na jak najwyższym poziomie.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia prowadzony jest monitoring, który obejmuje pomieszczenia służbowe jak również wokół budynku. Monitoring prowadzony jest na podstawie art 6 ust 1 lit.f (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

4. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i właściciele Venita Dystrybucja Epart

5. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych prawem) lub ograniczenia przetwarzania. Mają także Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadku, gdy przetwarzanie ma za podstawę realizację uzasadnionego interesu Venita Dystrybucja Epart), a także o prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia powyższe mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora Danych, korespondencyjnie, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych jest konieczne dla ich realizacji.

6. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że w dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: ewa@epart.eu, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

Zamów catering okolicznościowy z możliwością dostawy!

KARCZMA WIEJSKA
43-215 Jankowice
ul. Żubrów 112 B

LOKAL CZYNNY
Poniedziałek – Sobota: 11.00-21.00

Niedziele i Święta: 12.00-21.00

 

REZERWACJA STOLIKÓW, ZAMÓWIENIA CATERINGU
Tel.: 502 565 414

ZAMÓWIENIA IMPREZ RODZINNYCH, SPOTKAŃ FIRMOWYCH, EVENTÓW
Email: ewa@epart.eu, marketing@epart.eu